Nhà máy sản xuất sản phẩm Eglidons Kid.

Antibiotice S.A là công ty dược phẩm Châu âu, hoạt động từ năm 1955. Trải qua nhiều năm phát triển, công ty đạt được nhiều thành tựu tại Rumania cũng như trên quốc tế.

I. Các giải thưởng của Nhà sản xuất Antibiotice:

– Giải thưởng quốc gia, doanh nghiệp lớn, sản xuất cơ bản, Phòng thương mại và Công nghiệp Romania, 2013

– Giải thưởng quốc gia, Công ty hàng đầu quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Romania, 2012

– Bằng tốt nghiệp danh dự Công ty xuất khẩu năng động nhất trong lĩnh vực Dược phẩm 2019 ANEIR

– Văn bằng xuất sắc, Phòng thương mại và Công nghiệp Iasi, 2009

–  Giấy chứng nhận đánh giá cao, Rommedica 2002

– Văn bằng xuất sắc Rommedica 2001

– Bằng tốt nghiệp xuất sắc, Phòng thương mại và Công nghiệp 1999

– Vị trí số 1, Quận hàng đầu của các Công ty, Phòng thương mại và Công nghiệp 1997

– Vị trí thứ 2, Quận hàng đầu của các Công ty, Phòng thương mại và Công nghiệp 1996

– Vị trí số 1, Các Công ty hàng Quận 1994, Phòng thương mại và Công nghiệp và Nông nghiệp Iasi

II. Chất lượng Quốc Tế  được chứng nhận:

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn cho các sản phẩm của chúng tôi, cùng với việc cải thiện các chương trình chính trong Công ty, là lý do tại sao chúng tôi được công nhận là nhà sản xuất truyền thống, với các loại thuốc chất lượng .

– Chúng tôi liên tục đánh giá các xu hướng lập pháp trong ngành dược phẩm và chúng tôi liên tục đào tạo để thực hiện các quy tắc công nghiệp mới, một khi được thông qua.

– Chúng tôi lo ngại, chúng tôi đồng hóa và thích hợp các tiêu chuẩn chất lượng từ các khu vực ngoài Châu Âu để làm cho hệ thống của chúng tôi tuân thủ và phát triển hợp tác mới với các đối tác kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới.

Trả lời