Hồ sơ xuất xứ của REUDÌ. Chứng nhận GMP của nhà sản xuất tại ITALY.

REUDÌ được sản xuất tại nhà máy AGIPS FAMARCEUTICI S.R.L – đạt tiêu chuẩn GMP tại Italy. Hồ sơ và quảng cáo được Cục an toàn Thực phẩm- Bộ y tế Việt Nam chứng nhận công bố lưu hành hợp pháp.

1. CÔNG BỐ SẢN PHẨM  REUDÌ  CỦA NHÀ NHẬP KHẨU.

2. XÁC NHẬN QUẢNG CÁO CỦA CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ CẤP PHÉP.

3. CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP CỦA NHÀ MÁY AGIPS FAMACEUTICI TẠI ITALY.

Trả lời